Online látogatók:Ennyien jártak itt:

látogató számláló


Pontos idő:

B125

"A1" Motorkerékpár legalább 120 cm3 és legfeljebb 11 KW teljesítménnyel, meglévő B kategóriás vezetői engedéllyel

 

Előírt életkor: 17 év felett

 

 

Járművezetői tanfolyamra történő jelentkezés feltételei

·         „B” kategóriás vezetői engedély

·         8 általános iskolai végzettség

 

Közlekedésbiztonsági feltétel:

·                     nem lehet járművezetéstől eltiltva

 

Jelentkezéskor szükséges:

o                  a Jelentkezési lap kitöltése

o                  már meglévő vezetői engedély bemutatása

o                  érvényes orvosi alkalmasság (legkésőbb az elméleti vizsga kiírásakor)

o                  elméleti tandíj befizetése

o                  elméleti vizsgadíj befizetése

o                  legkésőbb a gyakorlati vizsgák letételéig az általános iskolai végzettséget igazoló okirat bemutatása

 

Az elméleti tantárgyak és azok kötelező óraszámai (felmentés nem adható)

KRESZ, Vezetéselmélet, Szerkezeti ismeretek 3 óra

Oktatási napok:               Egyéni megbeszélés alapján egy alkalom.

 

E-LEARNING OKTATÁS ESETÉN:

KRESZ, Járművezetés elmélete: minimum 1 óra

Oktatási napok: bármikor amikor szabadidőd engedi.

 

Gyakorlati tantárgyak és azok kötelező óraszámai

 

Alapoktatás: 1 óra

A jármű biztonsági ellenőrzése, technikai kezelése és manőverezési feladatok.

 

Főoktatás: 1 óra

 

Vizsga: 1 óra

 

Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon:

 

Kategóriák

Elmélet

Járművezetési gyakorlat

Óraszám

K

Je

Sz

Óraszám

A

F

F/v

F/o

F/é

M

Megj.

A1/B

3

x

x

x

2

1

1

1

-

-

30

 

Jelmagyarázat:

K: KRESZ, Je: Járművezetés elmélete, Szü: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

A: Alapoktatás, F: Főoktatás, F/v: városi vezetés,

F/o: országúti vezetés, F/é: éjszakai vezetés

M: Menettávolságok kilométerben.

 

Kedvezményes tandíjak tantermi elméleti oktatás esetén

 

Kategóriák

Tantermi elméleti képzés

Gyakorlati vezetés óradíjai

Forgalmi vizsgaóra

Összesen:

Mind-

összesen

Alap-oktatás

Városi vezetés

Országút

Éjszaka

Elmélet

Gyakorlat

A1/B saját motorral

3ó/

30.000.-

1ó/

7.500.-

1ó/

7.500.-

-

-

1ó/

7.500.-

3ó/

30.000.-

3ó/

22.500.-

52.500.-

 

 

Kedvezményes tandíjak e-learning elméleti oktatás esetén

 

Kategóriák

E-learninges elméleti képzés

Gyakorlati vezetés óradíjai

Forgalmi vizsgaóra

Összesen:

Mind-összesen

eduKRESZ regisztráció érvényessége

Alap-oktatás

Városi vezetés

Országút

Éjszaka

Elmélet

Gyakorlat

180 nap

max. 75 óra

Póthozzá-férés 15 nap max. 10 óra

A1/B saját motorral

30.000.-

12.000.-

1ó/

7.500.-

1ó/

7.500.-

-

-

1ó/

7.500.-

75ó/

30.000.-

3ó/

22.500.-

52.500.-

 

 

Motoros rutin vizsga alkalmával 7.500.- Ft/vizsga pótdíjat köteles fizetni a tanuló.

Motoros kategóriák esetén Hódmezővásárhely Rárósi út 116. szám alatti vizsgahelyszín és /vagy gyakorlati óra helyszín esetén a tanuló 10.000.- Ft/alkalom pályahasználati díjat köteles fizetni.

Valamint a motoros kategóriák esetén a csongrádi rutin pályán történő gyakorlati óra esetén a tanuló 10.000.- Ft/alkalom pályahasználati díjat köteles fizetni.

 

Forgalmi vizsga alkalmával bármely kategória esetén

3.000.- Ft/vizsgahely pótdíjat köteles fizetni a tanuló.

 

 

 

VIZSGADÍJAK

 

A KAV által meghatározott jelenleg érvényben lévő hatósági vizsgadíjak:

Kategóriák

Elméleti

Gyakorlati

Összesen

Megj.

Járműkezelés

Forgalom

A1/B

10.500.-

-

24.000.-

34.500.-

 

 

Amennyiben a tanulóvezető az iskola által biztosított motorkerékpárokat kívánja használni, „AM” „A1” „A2”  ”A” kategóriáknál egységesen 1.500.-Ft/tanóra/vizsgaóra pótdíj megfizetése kötelező. A motorkerékpárok épségére a tanulóvezető, megfelelő műszaki állapotára az oktató és a tanuló együttesen köteles ügyelni.

Töréskár esetén a tanulóvezetőt terhelik a költségek.

 

Motor típusa: Yamaha YBR 125

Fizetési feltételek

 

Az elméleti tandíjat és az elméleti vizsga díját átutalással kérjük rendezni a 10402836-50526652-72501011 (K&H Bank) számlaszámra.

Az elméleti tandíj és vizsgadíj a jelentkezés után 1 napon belül esedékes.

Óradíjak befizetése: átutalással a 10402836-50526652-72501011 (K&H Bank) számlaszámra, vagy készpénzbefizetéssel az ügyfélfogadó irodánkban kell teljesíteni, amelyhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk.

A vezetési óradíjak előre fizetendők, mindig az adott óra felvétele előtt legalább 1 nappal.

Vizsgadíjak esetén: Befizethető az iskola ügyfélfogadó irodájában. Az adott vizsga előtt 10 nappal kérjük a pontos összeg befizetését, de legkésőbb a vizsgaidőpont kérésekor. Elméleti pótvizsgadíj befizethető a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Vizsgaközpont) megyeileg illetékes ügyfélfogadó irodájában is (elérhetőséget lásd Kapcsolat menüpont alatt az engedélyező hatóság és a felügyeletet ellátó szervnél http://tutijogsi.hu/kapcsolat.html).

Forgalmi vizsga esetén a vizsgadíjat, az esetleges pótdíjakat, valamint a forgalmi vizsga órát is egy időben kérjük befizetni.

A vizsgadíjakat közvetített szolgáltatásként kezeljük.

A pótórák díja bármely kategóriában a vezetési óra idején aktuális vállalási feltételekben rögzített általános tandíj összegével fizetendő, amely jelenleg: motoros kategóriáknál: 7.500.- Ft/tanóra.

 

 

  

    Ajánlott oldalak


Tuti motoros-, autósiskola

Reklámozd a saját oldaladat is

Szavazz a vizsgáról

Minden jog fenntartva: www.tutijogsi.hu | © Copyright twinbaby