Online látogatók:Ennyien jártak itt:

látogató számláló


Pontos idő:


A2 alkategória meglévő A1-el

"A2" Motorkerékpár legalább 395 cm3 és legalább 20 KW teljesítmény, de legfeljebb 35 KW teljesítmény

Elektromos motor esetén minimum teljesítmény / tömeg arány 0,15 kW/kg

 

Előírt életkor: 18 év

 

Járművezetői tanfolyamra történő jelentkezés feltételei

  • életkor 18 év
  • 8 általános iskolai végzettség
  • érvényes A1 alkategóriás vezetői engedély

Közlekedésbiztonsági feltétel:

  • nem lehet járművezetéstől eltiltva

 

Jelentkezéskor szükséges:

  • a Jelentkezési lap kitöltése
  • már meglévő vezetői engedély bemutatása
  • elméleti tandíj és vizsgadíj befizetése * 11§ (5) bekezdés
  • gyakorlati vizsgadíjak befizetése
  • legkésőbb a gyakorlati vizsgák letételéig az általános iskolai végzettséget igazoló okirat bemutatása * 11§ (5) bekezdés

 

Az elméleti tantárgyak és azok kötelező óraszámai:

* 11.§ (5) bekezdés értelmezése:

Amennyiben az előzőleg megszerzett motoros kategóriájától számított két éven belül jelentkezik az újabb motoros kategóriás vizsgára, illetőleg az előzőleg megszerzett motoros kategóriája esetében nem mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól (két éven belül tett elméleti vizsgát) a vizsgázó mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható.

 

Ha két éven túl jelentkezik újabb motoros kategóriára, akkor csökkentett óraszámú elméleti tanfolyamon köteles részt venni, valamint elméleti vizsgakötelezettsége is van.

 

TANTERMI OKTATÁS ESETÉN

KRESZ, Járművezetés elmélete, Szerkezeti ismeretek: 3 óra

Elméleti vizsga: az előírt életkor előtt 3 hónappal

Oktatási napok: Egyéni megbeszélés alapján egy alkalommal 3*45 perces órák, 10 perces szünetekkel.

 

E-LEARNING OKTATÁS ESETÉN:

KRESZ, Járművezetés elmélete: minimum 1 óra

Elméleti vizsga: előírt életkor előtt 3 hónappal

Oktatási napok: bármikor amikor szabadidőd engedi.

 

 

 

 

Gyakorlati tantárgyak és azok kötelező óraszámai:

 

A1 alkategória megszerzését követő két éven belül:

 

Alapoktatás: 4 óra

A jármű biztonsági ellenőrzése, technikai kezelése és manőverezési feladatok.

Naponta max. 2 óra tartható.

Ezt követi a járműkezelési vizsga. Felmentés nem adható.

Gyakorlati vizsga: 18. életév betöltése szükséges.

 

Főoktatás: 8 óra

Forgalmi feladatok oktatása.

Naponta max. 4 óra, legalább két részben, 1 óra szünet közbeiktatásával.

Gyakorlati vizsga: 18. életév betöltése szükséges.

 

Forgalmi vizsga: 1 óra

 

 

A1 alkategória megszerzését követő két éven túl:

 

Alapoktatás: 2 óra

A jármű biztonsági ellenőrzése, technikai kezelése és manőverezési feladatok.

Naponta max. 2 óra tartható.

Ezt követi a járműkezelési vizsga. Felmentés nem adható.

Gyakorlati vizsga: 18. életév betöltése szükséges.

 

Főoktatás: 6 óra

Forgalmi feladatok oktatása.

Naponta max. 4 óra, legalább két részben, 1 óra szünet közbeiktatásával.

Gyakorlati vizsga: 18. életév betöltése szükséges.

 

Forgalmi vizsga: 1 óra

 

 

Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon:

 

Kategóriák

Tantermi elméleti képzés

Járművezetési gyakorlat

Óraszám

K

Je

Sz

Óraszám

A

F

F/v

F/o

F/é

M

Megj.

A2 két éven belüli A1-el

3

x

x

x

12

4

8

6

2

-

180

11.§ (5) bekezdés

A2 két éven túli A1-el

3

x

x

x

8

2

6

4

2

-

120

 

Jelmagyarázat:

K: KRESZ, Je: Járművezetés elmélete, Szü: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

A: Alapoktatás, F: Főoktatás, F/v: városi vezetés,

F/o: országúti vezetés, F/é: éjszakai vezetés

M: Menettávolságok kilométerben.

 

* 11.§ (5) bekezdés értelmezése: A 2006/126/EK irányelv előírásait alkalmazva, a vizsgázó mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható abban az esetben, amennyiben az előzőleg megszerzett motoros kategóriájától számított két éven belül jelentkezik az újabb motoros kategóriás vizsgára, illetőleg az előzőleg megszerzett motoros kategóriája esetében nem mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól (két éven belül tett elméleti vizsgát). Ha két éven túl jelentkezik újabb motoros kategóriára, úgy a motorkerékpárral megszerzett tapasztalata elismeréseként nem a teljes tanfolyamot, hanem – az adott kategóriától függően – meghatározott óraszámú (a teljes tanfolyami óraszámnál kevesebb óraszámú) tanfolyamot kell teljesítenie.

 

Kedvezményes tandíjak tantermi elméleti oktatás esetén

 

Kategóriák

Tantermi elméleti képzés

Gyakorlati vezetés óradíjai

Forgalmi vizsgaóra

Összesen:

Mind-

összesen

Alap-oktatás

Városi vezetés

Országút

Éjszaka

Elmélet

Gyakorlat

A2 két éven belüli A1-el

saját motorral

3ó/

30.000.-

4ó/

30.000.-

6ó/

45.000.-

2ó/

15.000.-

-

1ó/

7.500.-

3ó/

30.000.-

13ó/

97.500.-

127.500.-

A2 két éven túli A1-el

saját motorral

3ó/

30.000.-

2ó/

14.000.-

4ó/

30.000.-

2ó/

15.000.-

-

1ó/

7.500.-

3ó/

30.000.-

9ó/

67.500.-

97.500.-

 

 

Kedvezményes tandíjak e-learning elméleti oktatás esetén

 

Kategóriák

E-learninges elméleti képzés

Gyakorlati vezetés óradíjai

Forgalmi vizsgaóra

Összesen:

Mind-összesen

eduKRESZ regisztráció érvényessége

Alap-oktatás

Városi vezetés

Országút

Éjszaka

Elmélet

Gyakorlat

180 nap

max. 75 óra

Póthozzá-férés 15 nap max. 10 óra

A2 két éven túli A1-el

saját motorral

30.000.-

12.000.-

2ó/

15.000.-

4ó/

30.000.-

2ó/

15.000.-

-

1ó/

7.500.-

75ó/

30.000.-

9ó/

67.500.-

97.500.-

Motoros rutin vizsga alkalmával 7.500.- Ft/vizsga pótdíjat köteles fizetni a tanuló.

Motoros kategóriák esetén Hódmezővásárhely Rárósi út 116. szám alatti vizsgahelyszín és /vagy gyakorlati óra helyszín esetén a tanuló 10.000.- Ft/alkalom pályahasználati díjat köteles fizetni.

Valamint a motoros kategóriák esetén a csongrádi rutin pályán történő gyakorlati óra esetén a tanuló 10.000.- Ft/alkalom pályahasználati díjat köteles fizetni.

 

Forgalmi vizsga alkalmával bármely kategória esetén

3.000.- Ft/vizsgahely pótdíjat köteles fizetni a tanuló.

 

 

 

VIZSGADÍJAK

 

A KAV által meghatározott jelenleg érvényben lévő hatósági vizsgadíjak:

Kategóriák

Elméleti

Gyakorlati

Összesen

Megj.

Járműkezelés

Forgalom

A2 két éven belüli A1-el

10.500.-

9.000.-

24.000.-

43.500.-

11.§ (5) bekezdés

A2 két éven túli A1-el

10.500.-

9.000.-

24.000.-

43.500.-

 

 

Amennyiben a tanulóvezető az iskola által biztosított motorkerékpárokat kívánja használni, „AM” „A1” „A2”  ”A” kategóriáknál egységesen 1.500.-Ft/tanóra/vizsgaóra pótdíj megfizetése kötelező. A motorkerékpárok épségére a tanulóvezető, megfelelő műszaki állapotára az oktató és a tanuló együttesen köteles ügyelni.

Töréskár esetén a tanulóvezetőt terhelik a költségek.

 

Motor típusa: Honda CBF 500 (ABS-es), Suzuki GS500

 

Fizetési feltételek

 

Az elméleti tandíjat és az elméleti vizsga díját átutalással kérjük rendezni a 10402836-50526652-72501011 (K&H Bank) számlaszámra.

Az elméleti tandíj és vizsgadíj a jelentkezés után 1 napon belül esedékes.

Óradíjak befizetése: átutalással a 10402836-50526652-72501011 (K&H Bank) számlaszámra, vagy készpénzbefizetéssel az ügyfélfogadó irodánkban kell teljesíteni, amelyhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk.

A vezetési óradíjak előre fizetendők, mindig az adott óra felvétele előtt legalább 1 nappal.

Vizsgadíjak esetén: Befizethető az iskola ügyfélfogadó irodájában. Az adott vizsga előtt 10 nappal kérjük a pontos összeg befizetését, de legkésőbb a vizsgaidőpont kérésekor. Elméleti pótvizsgadíj befizethető a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Vizsgaközpont) megyeileg illetékes ügyfélfogadó irodájában is (elérhetőséget lásd Kapcsolat menüpont alatt az engedélyező hatóság és a felügyeletet ellátó szervnél http://tutijogsi.hu/kapcsolat.html).

Forgalmi vizsga esetén a vizsgadíjat, az esetleges pótdíjakat, valamint a forgalmi vizsga órát is egy időben kérjük befizetni.

A vizsgadíjakat közvetített szolgáltatásként kezeljük.

A pótórák díja bármely kategóriában a vezetési óra idején aktuális vállalási feltételekben rögzített általános tandíj összegével fizetendő, amely jelenleg: motoros kategóriáknál: 7.500.- Ft/tanóra.

 

 

  

  Ajánlott oldalak


Tuti motoros-, autósiskola

Reklámozd a saját oldaladat is

Szavazz a vizsgáról

Minden jog fenntartva: www.tutijogsi.hu | © Copyright twinbaby