Online látogatók:Ennyien jártak itt:

látogató számláló


Pontos idő:

„A24”

Motorkerékpár korlátozás nélkül, legalább 595 cm3 és legalább 40 KW teljesítménnyel

Elektromos motor esetén a minimum teljesítmény / tömeg arány 0,25 kW/kg

 

Előírt életkor: 24 év

 

Járművezetői tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

   • életkor: 23,5 év
   • 8 általános iskolai végzettség
   • érvényes orvosi alkalmasság vagy vezetői engedély

 

Közlekedésbiztonsági feltétel:

   • nem lehet járművezetéstől eltiltva

 

Jelentkezéskor szükséges:

   • a Jelentkezési lap kitöltése
   • már meglévő vezetői engedély bemutatása
   • érvényes orvosi alkalmasság (legkésőbb az elméleti vizsga kiírásakor)
   • elméleti tandíj befizetése
   • elméleti vizsgadíj befizetése
   • legkésőbb a gyakorlati vizsgák letételéig az általános iskolai végzettséget igazoló okirat bemutatása

 

Az elméleti tantárgyak és azok kötelező óraszámai:

(felmentés nem adható)

KRESZ, Járművezetés elmélete, Szerkezeti ismeretek: 22 óra

Elméleti vizsga: az előírt életkor előtt 3 hónappal

Oktatási napok:

Hétfő, Szerda vagy Kedd, Csütörtök ( heti 2 alkalom )

 

E-LEARNING OKTATÁS ESETÉN:

KRESZ, Járművezetés elmélete: minimum 5 óra

Elméleti vizsga: előírt életkor előtt 3 hónappal

Oktatási napok: bármikor amikor szabadidőd engedi.

 

Gyakorlati tantárgyak és azok kötelező óraszámai:

 

Alapoktatás: 10 óra

A jármű biztonsági ellenőrzése, technikai kezelése és manőverezési feladatok.

Naponta max. 2 óra tartható.

Ezt követi a járműkezelési vizsga. Felmentés nem adható.

Gyakorlati vizsga: 24. életév betöltése szükséges

 

Főoktatás: 16 óra

Forgalmi feladatok oktatása.

Naponta max. 4 óra, legalább két részben, 1 óra szünet közbeiktatásával.

Gyakorlati vizsga: 24. életév betöltése szükséges

 

Forgalmi vizsga: 1 óra

 

 

Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon:

 

Kategóriák

Tantermi elméleti képzés

Járművezetési gyakorlat

Óraszám

K

Je

Sz

Óraszám

A

F

F/v

F/o

F/é

M

Megj.

A

22

x

x

x

26

10

16

11

5

-

390

 

Jelmagyarázat:

K: KRESZ, Je: Járművezetés elmélete, Szü: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

A: Alapoktatás, F: Főoktatás, F/v: városi vezetés,

F/o: országúti vezetés, F/é: éjszakai vezetés

M: Menettávolságok kilométerben.

 

Kedvezményes tandíjak tantermi elméleti oktatás esetén

 

Kategóriák

Tantermi elméleti képzés

Gyakorlati vezetés óradíjai

Forgalmi vizsgaóra

Összesen:

Mind-

összesen

Alap-oktatás

Városi vezetés

Országút

Éjszaka

Elmélet

Gyakorlat

A saját motorral

ó/Ft

22ó/

30.000.-

10ó/

50.000.-

11ó/

55.000.-

5ó/

25.000.-

-

1ó/

5.000.-

22ó/

30.000.-

27ó/

135.000.-

165.000.-

 

 

Kedvezményes tandíjak e-learning elméleti oktatás esetén

 

Kategóriák

E-learninges elméleti képzés

Gyakorlati vezetés óradíjai

Forgalmi vizsgaóra

Összesen:

Mind-összesen

eduKRESZ regisztráció érvényessége

Alap-oktatás

Városi vezetés

Országút

Éjszaka

Elmélet

Gyakorlat

180 nap

max. 75 óra

Póthozzá-férés 15 nap max. 10 óra

A saját motorral

ó/Ft

30.000.-

9.000.-

10ó/

50.000.-

11ó/

55.000.-

5ó/

25.000.-

-

1ó/

5.000.-

75ó/

30.000.-

27ó/

135.000.-

165.000.-

 

Motoros rutin vizsga alkalmával 5.000.- Ft/vizsga pótdíjat köteles fizetni a tanuló.

Motoros kategóriák esetén Hódmezővásárhely Rárósi út 116. szám alatti vizsgahelyszín és /vagy gyakorlati óra helyszín esetén a tanuló 5.000.- Ft/alkalom pályahasználati díjat köteles fizetni.

Valamint a motoros kategóriák esetén a szentesi rutin pályán történő gyakorlati óra esetén a tanuló 4.000.- Ft/alkalom pályahasználati díjat köteles fizetni.

 

Forgalmi vizsga alkalmával bármely kategória esetén

1.000.- Ft/vizsgahely pótdíjat köteles fizetni a tanuló.

 

 

 

VIZSGADÍJAK

 

A KAV által meghatározott jelenleg érvényben lévő hatósági vizsgadíjak:

Kategóriák

Elméleti

Gyakorlati

Összesen

Megj.

Járműkezelés

Forgalom

A

4.600.-

4.700.-

11.000.-

20.300.-

 

 

Amennyiben a tanulóvezető az iskola által biztosított motorkerékpárokat kívánja használni, „AM” „A1” „A2”  ”A” kategóriáknál egységesen 1.000.-Ft/tanóra/vizsgaóra pótdíj megfizetése kötelező. A motorkerékpárok épségére a tanulóvezető, megfelelő műszaki állapotára az oktató és a tanuló együttesen köteles ügyelni.

Töréskár esetén a tanulóvezetőt terhelik a költségek.

 

Motor típusa: Kawasaki ER-6N (ABS-es)

 

Fizetési feltételek

 

Az elméleti tandíjat és az elméleti vizsga díját átutalással kérjük rendezni a 10402836-50526652-72501011 (K&H Bank) számlaszámra.

Az elméleti tandíj és vizsgadíj a jelentkezés után 1 napon belül esedékes.

Óradíjak befizetése: átutalással a 10402836-50526652-72501011 (K&H Bank) számlaszámra, vagy készpénzbefizetéssel az ügyfélfogadó irodánkban kell teljesíteni, amelyhez részletfizetési kedvezményt biztosítunk.

A vezetési óradíjak előre fizetendők, mindig az adott óra felvétele előtt legalább 1 nappal.

Vizsgadíjak esetén: Befizethető az iskola ügyfélfogadó irodájában. Az adott vizsga előtt 10 nappal kérjük a pontos összeg befizetését, de legkésőbb a vizsgaidőpont kérésekor. Elméleti pótvizsgadíj befizethető a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Vizsgaközpont) megyeileg illetékes ügyfélfogadó irodájában is (elérhetőséget lásd Kapcsolat menüpont alatt az engedélyező hatóság és a felügyeletet ellátó szervnél http://tutijogsi.hu/kapcsolat.html).

Forgalmi vizsga esetén a vizsgadíjat, az esetleges pótdíjakat, valamint a forgalmi vizsga órát is egy időben kérjük befizetni.

A vizsgadíjakat közvetített szolgáltatásként kezeljük.

A pótórák díja bármely kategóriában a vezetési óra idején aktuális vállalási feltételekben rögzített általános tandíj összegével fizetendő, amely jelenleg: motoros kategóriáknál: 5.000.- Ft/tanóra.

  

  Ajánlott oldalak


Tuti motoros-, autósiskola

Reklámozd a saját oldaladat is

Szavazz a vizsgáról

Minden jog fenntartva: www.tutijogsi.hu | © Copyright twinbaby